अमृत बाैद्ध परियत्ति, अानन्दकुटी विहारमा परियत्ति प्रेेरणा पुरस्कार वितरण हुने

अमृत बाैद्ध परियत्ति, अानन्दकुटी विहारमा परियत्ति प्रेेरणा पुरस्कार वितरण समाराेह २०७१ भाद्र ७, शनिबार हुने। स्थानः अानन्दकुटी विहार, स्वयम्भू